מאמרים » ליקויים פסיכו-התפתחותיים הפוגעים בלמידה » דיסקלקוליה

דיסקלקוליה זהו תפקוד לקוי ספציפי של יכולת החישוב האריתמטית.

דיסקלקוליה מופיע בדרך כלל ביחד עם בעיות הדיסלקציה, הדיסגרפיה וחוסר ריכוז.

הבעיות השכיחות ביותר שניתן למצוא אצל הסבולים מדיסקלקוליה הן :

  • בלבול בין ספרות
  • היפוכים
  • כתיבת המספרים ב"כתב ראי"

הטיפול בדיסקלקוליה מורכב, כך שרצוי לגלות את סיבת הליקוי בהקדם האפשרי, עם דגש על מושגים אריתמטיים וזאת ע"י פסיכולוג ילדים. כמו בליקויים אחרים, מומלצת התערבות מוקדמת אשר יכולה למנוע את החרפת הדיסקלקוליה ופגיעה בביטחונו העצמי ודימויו העצמי של הילד.