מאמרים » ליקויים פסיכו-התפתחותיים הפוגעים בלמידה » דיסגרפיה

דיסגרפיה הינה תפקוד לקוי ספציפי של הכתיבה: הילד מציג רמת כתיבה נמוכה באופן משמעותי מזו המצופה מבני גילו או כיתתו וזה משפיע על חוויותיו של הילד בבית הספר באופן שלילי.

הבעיות השכיחות ביותר שניתן למצוא אצל הסובלים מדיסגרפיה הינן :

  • היפוך של הברות
  • השמטה של אותיות
  • כתיבת אותיות ב"כתב ראי"
  • כתיבה רציפה או עם רווחים שגויים

דיסגרפיה מופיעה בדרך כלל עם בעיות בקריאה. כל זה דורש מאמץ יתר ותשומת לב אל מול תוצאות מוצלחות מעטות מאוד.

הטיפול בדיסגרפיה מורכב, כך שרצוי לגלות את הסיבה לליקוי בהקדם האפשרי ולתת תשומת לב וטיפול מיוחדים וספציפיים לכל מקרה, בעזרת מומחה בפסיכולוגיית ילדים. מומלצת התערבות מוקדמת ככל האפשר בכדי שהדיסגרפיה לא תתעצם.