מאמרים » לקויות למידה » לקות למידה מהי ?

  • נכות המשפיעה על האופן בו היחיד מעבד אינפורמציה
  • תלמידים ליקויי למידה מתקשים לקבל, לארגן, לשמור, להבין ו/או לבטא גירוי המתקבל דרך החושים
  • אינטליגנציה ממוצעת ומעלה
  • תופעות בתחום הקוגנטיבי
  • המוצא המשוער הינו נוירולוגי
  • פער משמעותי בין יכולת לבין ביצוע בפועל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הבעה מילולית, הבעה בכתב, קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, חישובים מתמטיים והיגיון מתמטי
  • בעיות למידה שאינן תוצר ראשוני של נכות בראייה, שמיעה, פיגור שכלי, הפרעה נפשית, חסך סביבתי או תרבותי