מאמרים » מחוננים » התלמיד המחונן לקוי הלמידה

השפעה על התפקוד הלימודי

 • קשיים בחשבון
 • קשיים בזיכרון השמיעתי
 • טווח קשב וריכוז קצרים
 • לעתים קרובות התחום המילולי טוב יותר מהתחום הביצועי
 • קשיים בהבעה בכתב, בייחוד בתחומי האיות, הפיסוק ומבנה הפסקה
 • אנליטיים, פחות מתבססים על עובדות וחומר הנשלף מבזיכרון
 • נטייה "להיתקע" סביב נושא ולבדוק אותו עוד ועוד
 • חוסר ארגון, בעיה בניהול זמן, הרגלי למידה, מיומנויות היבחנות והארגון הפיזי של ספרים, מחברות וכו'
 • התפקוד טוב יותר במסגרות חוץ בית-ספריות מאתגרות מאשר במסגרת הפורמלית

השפעה על ההתנהגות

 • חוסר מנוחה או קשב
 • התנהגויות לא רצויות
 • השקעת מאמץ רב כאשר התוצר הסופי אינו תואם את הפוטנציאל

דרכי התייחסות

 • הגברת המודעות של הצוותים המטפלים בילד
 • לשים לב לילדים שיכולתם נראית גבוהה יותר מהישגיהם בפועל
 • לשים לב לילדים שמגלים פערים בולטים בין כישורים שונים
 • לברר איך מתפקדים במסגרות מחוץ לבית הספר
 • העלאת מודעות ההורים
 • הפניה לאבחון ע"י גורם מקצועי שמתמחה בילדים מחוננים
 • מתן טיפול הולם בשני מישורים: העשרה בתחומי החוזק והוראה מתקנת למציאת דרכי פיצוי יעילות

הכותבת : רותי פרגר-מאור, פסיכולוגית חינוכית בכירה.
                מנהלת המכון, עובדת בכיתות מחוננים מזה כ-20 שנים.