תוכן עניינים

 • מה זה אבחון דידקטי ?
 • אבחון דידקטי לילדים, לסטודנטים ולמבוגרים
 • מתי מומלץ לפנות למאבחנת דידקטית ?
 • אבחון דידקטי באנגלית וחשבון
 • מה ההבדל בין אבחון דידקטי ופסיכודידקטי ?
 • האם לפנות למכון לאבחון דידקטי או פסיכודידקטי?
 • מה ההבדל בין אבחון דידקטי לילדים וסטודנטים?
 • דוגמא ליום אבחון דידקטי
 • אבחון דידקטי - סיכום

מה זה אבחון דידקטי ?

אבחון דידקטי מתבצע על ידי מאבחנת דידקטית מוסמכת ומטרתו הינה להעריך תפקודי למידה וזיכרון בסיסיים בקרב ילדים, סטודנטים ומבוגרים הסובלים מקשיי למידה שונים, כאשר מרבית הנבדקים פונים לאבחון דידקטי עקב קשיים בפענוח הקריאה הטכנית, בכתיבה טכנית, ביכולתם להבין את הנקרא, בהתבטאות בכתב, בכתיב, בהבעה בעל-פה ו/או בהתארגנות.

למעשה, באבחון דידקטי נבדקת התשתית השפתית, קרי, המנגנונים המטה-קוגניטיביים העומדים בבסיס השפה והקריאה, הכתיבה ובכלל, הכישורים שבבסיס הלמידה. מנגנונים אלה כוללים את התפקוד השפתי, תפקודי הקשב והריכוז, התפיסה והזיכרון החזותיים והשמיעתיים, זיכרון העבודה והפונקציות הניהוליות (ארגון, תכנון, בקרה עצמית, למידה מטעויות וכד'). בנוסף, נבדקות אסטרטגיות הלמידה בהן משתמש התלמיד או הסטודנט.

חוות הדעת שתתקבל בעקבות מבחן דידקטי, תאפשר לבנות תכנית חינוכית-טיפולית אשר תסייע לתלמיד או לסטודנט בשיפור תפקודיו, זאת על מנת למצות ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו האינטלקטואליות.

המאבחנת הדידקטית תצביע גם על דרכי למידה והיבחנות המותאמות לקשייו וצרכיו של הנבדק וכן תמליץ על המשך בירור וטיפול מקצועי, בהתאם לקשיים שנמצאו באבחון. המלצות אלו עשויות לכלול בדיקת ראייה, בדיקת שמיעה, פנייה להערכה נוירולוגית ו/או פנייה לאבחון פסיכולוגי.

אבחון דידקטי לילדים, סטודנטים ומבוגרים

התחומים הנבדקים באבחון דידקטי הינם מגוונים ומשתנים בהתאם לגיל הנבדק ולסיבת הפנייה, אולם לרוב סיכום האבחון כולל התייחסות לתחומים הבאים:

 • יכולות חשיבה כלליות, כולל חשיבה בלתי מילולית, חשיבה מילולית ושפה.
 • תהליכי קריאה בשפה העברית, כולל שליטה באבני היסוד של הקריאה, קריאת טקסטים ויכולת הבנת הנקרא.
 • אורתוגרפיה וכתיבה, כולל עיצוב האותיות, ארגון ושטף הכתיבה, כתיב, מודעות אורתוגרפית ורמת ההבעה בכתב.
 • מנגנונים מטה-קוגניטיביים העומדים בבסיס השפה, כולל שיום אוטומטי מהיר, שטף שפתי ומודעות פונולוגית, מורפולוגית ותחבירית.
 • הערוץ השמיעתי, כולל תפיסה וזיכרון שמיעתיים.
 • הערוץ החזותי, כולל תפיסה וזיכרון חזותיים.
 • תפקודים ניהוליים, כולל ארגון, תכנון, בקרה עצמית וניהול החשיבה.
 • הערכה של תפקודי הקשב והריכוז.

אבחון דידקטי

מתי מומלץ לפנות למאבחנת דידקטית ?

במרבית המקרים, ילדים, סטודנטים ומבוגרים פונים למאבחנת דידקטית עקב קשיים שונים בלמידה ובהיבחנות. להלן מספר מצבים שכיחים בגינם כדאי לכם לשקול פנייה למכון לאבחון דידקטי:

 • קשיים בהבנה, הבעה ו/או זיכרון

  ילדים וסטודנטים רבים מופנים לאבחון דידקטי כאשר הם מתקשים בהבנת החומר הנלמד, בזכירתו ו/או בהבעת ידיעותיהם - מה שמוביל להישגים אקדמיים נמוכים. בשל קשיים אלה, הלומד מציג פער משמעותי בין תפקודו האישי לבין התפקוד המצופה מבני גילו או מרמת כיתתו.

 • תת-הישגיות אקדמית

  במידה ועולה חשד כי קיים פער ניכר בין תפקודו והישגיו האקדמיים של הפרט לבין הפוטנציאל השכלי שלו, רצוי לשקול פנייה למאבחן או מאבחנת דידקטית.

 • בירור מקור קשיי הלמידה

  כאמור, מטרת האבחון הדידקטי הינה להבין את מקור קשיי הלמידה של הנבדק ובעקבות הממצאים, להציע תכנית עבודה חינוכית-טיפולית המותאמת אישית עבור קשייו וצרכיו. חשוב לציין, כי מקור הקשיים עשוי להיות יחיד או שילוב של מספר גורמים, כולל לקויות למידה, קושי רגשי, יכולות חשיבה נמוכות, חוסר השקעה בלימודים ו/או לקות הוראה.

 • קושי ברכישת הקריאה ו/או הכתיבה

  ילדים רבים מופנים למכון אבחון בשל עיכוב בתהליך רכישת אבני היסוד של הקריאה ו/או הכתיבה, קריאה איטית ומשובשת וכן עקב קשיים בהבנת הנקרא, בהבעה בכתב ובכתיב.

 • פער בין מענה בכתב להבעה בעל-פה

  ילדים או סטודנטים מופנים לעתים קרובות לאבחון דידקטי עקב פער משמעותי בין יכולת הביטוי והמענה בכתב לבין יכולת ההתבטאות והמענה בעל-פה שלהם.

בנוסף לסיבות הנ"ל, נבדקים רבים פונים למבחן דידקטי בשל קשיים בהתארגנות, איטיות בביצוע, קושי להפנים את החומר הנלמד והספק נמוך בעת למידה ובבחינות, שגיאות איות מרובות, קושי ברכישת שפות זרות ו/או בתפקוד המתמטי וכן עקב סיבות מגוונות נוספות.

אבחון דידקטי באנגלית וחשבון

במידה וילד או סטודנט מתקשה בלימודי השפה האנגלית, אבחון דידקטי באנגלית יכלול גם הפנמת מושגי יסוד בשפה זו, זיהוי וכתיבת אותיות, אוצר מילים, רמת הקריאה, יכולות הבנת הנקרא והבנת הנשמע, רמת ההבעה והמענה בכתב ובעל-פה, זאת בכדי לבדוק את השלכות לקויות הלמידה על היכולת לרכוש שפה זרה.

במידה וקיימים קשיים בתפקוד המתמטי, נבדקים באבחון דידקטי בחשבון גם החשיבה וההבנה בתחום זה, רמת הידע ביסודות החשבון שברשות הילד או הסטודנט, היכולת לערוך חישובים וההבנה של בעיות מילוליות, מן הנכתב ומן הנשמע.

אבחון דידקטי לילדים

חשוב לדעת, כי במקרים מסוימים, כמו הצורך לקבל הוראה מתקנת במסגרת בית הספר (שעות שילוב) או כאשר תלמיד בית ספר תיכון זקוק להתאמות משמעותיות בדרכי היבחנות בבגרויות, משרד החינוך אינו מסתפק באבחון דידקטי אלא דורש אבחון פסיכודידקטי מורחב.

בשל כך, במידה ואינכם בטוחים מה ההבדל בין אבחון דידקטי ופסיכודידקטי, רצוי להתייעץ עמנו לגבי סוג ועוצמת הקשיים של ילדכם, כדי שנוכל לבצע את האבחון המתאים ביותר עבורו.

מה ההבדל בין אבחון דידקטי ופסיכודידקטי?

בעידן הנוכחי ישנה מודעות רבה בקרב הורים, מורים ואנשי מקצוע לכך שאסור להתעלם מבעיות רגשיות או לימודיות, כאשר על מנת להעניק את התמיכה הנדרשת לקשייהם של ילדים, לעתים קרובות יש צורך בביצוע אבחון דידקטי, אבחון פסיכולוגי או אבחון פסיכודידקטי.

בכדי לאפשר לכם להתאים את סוג הבדיקה שילדכם עתיד לעבור וכדי לאפשר לכם להבין קצת יותר טוב את סוגי האבחונים השונים, בחרנו במאמר זה להציף את הנושא ולענות על השאלה: מה ההבדל בין אבחון דידקטי ואבחון פסיכודידקטי?

אבחון דידקטי הינו אבחון הנערך על ידי מאבחנת דידקטית מוסמכת ומאפשר איתור קשיי ולקויות למידה בלבד, זאת מתוך הנחה שהילד אינו סובל מקשיים אפשריים אחרים אשר עלולים לפגוע באופן משמעותי בתפקודו האקדמי, כגון מנת משכל (IQ) נמוכה או קשיים רגשיים.

בתום תהליך של אבחון דידקטי, לרוב ניתן לקבוע מהם מקורות קשיי התלמיד ולהבין לעומק מאיזה אסטרטגיות הוא מסתייע כיום ללמידה ולהפנמת החומר הנלמד. בהתאמה לכך, המאבחנת תוכל לבנות עבורו תכנית למידה אשר תאפשר לו להתמודד בהצלחה עם הקשיים שעלו בבדיקה. באופן כללי, אבחון דידקטי רשאית לבצע כל אשת מקצוע בעלת הכשרה מקצועית לכך, כגון תואר שני באבחון וטיפול בלקויות למידה.

להבדיל מאבחון דידקטי, אבחון פסיכודידקטי מאפשר לאתר הן לקויות למידה והן בעיות רגשיות או פסיכולוגיות קיימות, כך שבמקביל לאבחון קשיי הלמידה של ילדכם, ניתן באמצעות אבחון פסיכודידקטי גם להעריך את מצבו רגשי והחברתי ובהתאם לכך, לבנות עבורו תכנית טיפולית.

חשוב לציין, כי אבחון פסיכודידקטי נערך אך ורק על ידי פסיכולוגים ופסיכולוגיות בעלי הכשרה לביצוע אבחונים פסיכודידקטיים. לחילופין, ניתן לבצע אבחון דידקטי אצל מאבחנת דידקטית ואבחון פסיכולוגי אצל פסיכולוג, כאשר האינטגרציה בין ממצאי שתי הבדיקות ושיחת המשוב עם הנבדק או הוריו צריכות להיערך על ידי הפסיכולוג.

האם לפנות למכון לאבחון דידקטי או פסיכודידקטי?

ראשית, חשוב להבחין בהבדלים בין שתי סוגי הבדיקות ולבצע את האבחון הנכון והנדרש עבורכם או עבור ילדכם, שכן סיכום הממצאים יאפשרו לתלמיד לקבל סיוע לימודי וכן להנות מהתאמות בדרכי הלמידה וההיבחנות להן הוא זקוק, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בתלמידי בית ספר תיכון.

לדוגמא, המלצות המתקבלות מאבחון דידקטי מאפשרות התאמות ברמה 1 ו-2 לתלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות, כך שלא קיימים שינויים או התאמות בתוכן בחינת הבגרות הנקבע על ידי משרד החינוך, אולם הוא יכול להיות זכאי לתוספת זמן מרבית והתאמות מסוימות נוספות.

לעומת זאת, אבחון פסיכודידקטי מורחב מאפשר לתלמידים התאמות ברמה 3 בבחינות הבגרות, בהן מבוצעים שינויים והתאמות בתוכן הבחינה בהתאם לקשייו המשמעותיים של התלמיד, כאשר המלצות להתאמה ברמה 3 ניתנות רק על ידי פסיכולוגים שערכו אבחון פסיכודידקטי.

מה ההבדל בין אבחון דידקטי לילדים וסטודנטים?

אנשים רבים טועים לחשוב כי אבחונים דידקטיים ופסיכודידקטיים נערכים רק לילדים ובני נוער, אולם כיום נהוג לבצע אבחון מקצועי גם בקרב סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, כאשר כל סטודנט אשר חושד כי הוא סובל מקשיי למידה רשאי לפנות למכון אבחון אשר יאבחן את קשייו וימליץ על התאמות בבחינות בהתאם ללקויות מהם הוא סובל.

בעת שמדובר בתלמידי בית ספר יסודי, חטיבת ביניים או תיכון, הורים יכולים להתייעץ עם מחנכת הכתה או היועצת החינוכית בבית הספר על מנת לשמוע את דעתן לגבי סוג האבחון המומלץ עבור ילדיהם.

חשוב לציין, כי היועצות החינוכית של בתי הספר מקבלות הנחיות ברורות ממשרד החינוך בנושא לקויות למידה שונות, כך שהן יכולות להנחות אתכם באופן המיטבי - מה גם שלעתים קרובות מוסדות חינוך מנהיגים נהלים שונים ומגוונים בנושא התאמות בדרכי למידה והיבחנות, על כן מומלץ לבדוק מהן אפשרויות התמיכה בטרם הפנייה לביצוע האבחון.

לסיכום, זכרו כי אבחון נכון עתיד לשנות את מסלול חייו של התלמיד או הסטודנט, לא רק ברמה האקדמית, שכן אבחון פסיכולוגי שנערך כחלק מאבחון פסיכודידקטי מאפשר לו ולהוריו גם להכיר טוב יותר את יכולותיו הקוגניטיביות, מצבו הרגשי ודרכי החשיבה הייחודיים שלו.

דוגמא ליום אבחון דידקטי

אבחון דידקטי נערך בשעות הבוקר, כאשר בתחילת יום האבחון מתקיימת שיחה מקדימה עם המאבחנת הדידקטית על מנת להבין מהי סיבת הפנייה ולקבל רקע אודות הנבדק.

לאחר השיחה, בה יתקבל הרקע המשפחתי, ההתפתחותי, החינוכי, הרפואי והטיפולי של הילד או הסטודנט, המבחן הדידקטי עשוי לארוך כשלוש עד שלוש וחצי שעות. משך הבדיקה תלוי בקצב העבודה של הנבדק, יכולת הריכוז שלו, הצורך בהפסקות וכיוצ"ב.

בחלוף כשבועיים מיום האבחון, תיערך שיחת משוב עם המאבחנת הדידקטית, בה היא תמסור לנבדק או להוריו את ממצאי הבדיקה והמלצותיה לשיפור התפקוד. כמו כן, ביום זה תימסר חוות הדעת המפורטת הכתובה.

אבחון דידקטי - סיכום

חשוב לציין כי במכון דרור, האבחון הדידקטי נערך על-ידי צוות מקצועי, בעל ניסיון רב שנים אשר כולל מאבחנות דידקטיות המתמחות בעבודה אבחונית וטיפולית עם ילדים, בני נוער וסטודנטים.

אנו, במכון דרור, מאמינים כי היכולות האמיתיות מתגלות כאשר המאובחן מרגיש בסביבה בטוחה ובתנאים שאף מאפשרים ליהנות מחוויית האבחון.

למידע נוסף ולקביעת מועד לאבחון דידקטי בגבעתיים - חייגו 03-3723067 או השאירו את פרטיכם באתר ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם.