שאלון
לחץ נפשי (סטרס)

לחץ (סטרס) הינו תגובה גופנית הנוצרת כתשובה אוטומטית לתנאים חיצוניים הנתפסים על ידי האדם כתובעניים או מאיימים, כאשר לחץ נפשי מעורר מנגנוני הגנה שיכולים להפר את האיזון הגופני והרגשי של האדם.

בעת מילוי השאלון, עליך להתייחס למצבך בארבעת השבועות האחרונות.

* שאלון אבחון עצמי זה יסייע לך להבין טוב יותר את מצבך, אולם אבחון עצמי לעולם אינו מהווה תחליף לביצוע אבחון מקיף על ידי איש מקצוע המוסמך לאבחן ולטפל בלחץ נפשי (סטרס) אצל ילדים, בני נוער ומבוגרים.

רוצה לדעת עוד?

שאלוני אבחון עצמי בנושאים נוספים