אבחון

סוגי אבחונים שונים מספקים מידע חשוב על התפיסות, המחשבות, הרגשות, ההתנהגות, הכישורים וההיבטים השונים בתפקוד הפסיכולוגי והקוגניטיבי של בני האדם, כמו תפקודי למידה וזיכרון, באמצעות העברה של מבחנים פורמליים מתוקננים, מהימנים ובעלי תוקף.

מבחנים סטנדרטיים אלו מאפשרים לאנשי מקצוע להבין מהן היכולות הייחודיות של האדם, להשוות אותן לנורמות המקובלות לגילם ולהסיק מסקנות, כך שניתן להסביר את ההבדלים בין תפקודו של הנבדק לבין המצופה מבני גילו באוכלוסייה הכללית ולענות על מגוון רחב של שאלות מקצועיות.

בעוד ישנן מגוון סיבות לביצוע סוגי אבחונים שונים לילדים, בני נוער ומבוגרים, המטרה השכיחה ביותר לביצוע אבחון מקיף הינה להבין מדוע האדם נתקל בקשיים מסוימים ולקבוע מהי דרך הפעולה הטובה ביותר כדי להתגבר על קשיים אלו ולאפשר לו לממש את מלוא הפוטנציאל שלו.

סוגי אבחונים לילדים, בני נוער ומבוגרים

סוגי אבחונים נוספים לילדים, בני נוער ומבוגרים

אבחון ראשון שלך?

שאלות ותשובות בנושא אבחון וסוגי אבחונים